�erdikleri besin �_eleriyle metabolizmay� h�zland�ran, enerji d�zeyini art�ran bitkileri bir araya getirdik. Bu dokuz bitki ayn� zamanda kendine �zg� aktif besin i�erikleri de bar�nd�r�r. Arifo_lu Dokuzu Bir Yerde �ay� yorgun oldu_unuz, enerjinizin d�_t�_�n� hissetti_iniz d�nemlerde canland�r�c� bir destektir. Y�kselen enerji seviyeniz formda kalman�za da yard�mc� olabilir.

_�indekiler: Ye_il �ay, Funda Yapra_�, Mate, Barut A_ac� Kabu_u, Sinirli Ot, Biberiye, Cinnema, Bilye Kekik ve �oban ��kerten

Ahmet Arifoğlu Dokuzu Bir Yerde Beyaz Çaylı170gr

71,00